• You are here:
  • Home »

Từ chối trách nhiệm / Disclaimer

Disclaimer

The information contained on TaiLieuMMO is intended for informational and educational purposes only. You are solely responsible for the information that you believe to be reliable and appropriate.

In any case, I am not responsible for any loss directly or indirectly arising out of your use of this website.

Some URLs to external sites in this site are beyond my control. I have no control over the content, images or availability of such websites / links. The use of such links / websites on this site does not imply or represent the views or suggestions that they provide.

I try to keep this website working normally but in some unforeseen circumstances related to technology such as transmission lines, hosting … is beyond my ability, I will not be responsible but will notify to you immediately and have the right replacement solution.

For questions about this blog, please contact us via our support center.

Nội dung từ chối trách nhiệm (Tiếng Việt)

Thông tin trên blog TaiLieuMMO.com được viết bởi cá nhân chủ blog và chỉ mang tính chất phục vụ cho mục đích tham khảo thông tin và học tập. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này.

Một số đường dẫn(URL) ra những trang web bên ngoài trong website này nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi.

Tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/ links đó. Việc sử dụng các links/website đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm, đề xuất mà họ cung cấp.

Tôi cố gắng giữ cho website này luôn hoạt động bình thường nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting… nằm ngoài khả năng của tôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.

Update: 13 Sep 2017

Bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung blog này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua mục support center.

TaiLieuMMO

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.

Đăng ký nhận quà tặng
Ebook kiếm từ 5-10 triệu/ tháng
Tặng thêm Bí Mật Chọn Thị Trường Sinh Lợi trị giá 37$ + Phần mềm làm Video bán hàng trị giá $67 + Video Bán Hàng Đỉnh Cao trị giá $997!

Cảm ơn bạn đã đăng ký, check email để nhận nhé

Something went wrong.